Xi Lanh Thủy Lực

1.000.000 VNĐ

Đường kính Piston Ø40mm
Đường kính cần Ø30mm
Hành trình 150mm
Áp xuất làm việc 20MP
Xi lanh thủy lực
Xi Lanh Thủy Lực

1.000.000 VNĐ

Hotline0969 24 75 75

Hotline 24/7