Xi Lanh Thủy Lực

1.000.000 VNĐ

Đường kính Piston Ø40mm
Đường kính cần Ø30mm
Hành trình 150mm
Áp xuất làm việc 20MP
Hotline0969 24 75 75

Hotline 24/7

Xi lanh thủy lực
Xi Lanh Thủy Lực